جلسه SW,2.6 : رسم بیضی و سهمی در نرم افزار SolidWorks


دوره آموزشی نرم افزار SolidWORK ،فصل 2 :ابزار های ترسیم دو بعدی ، جلسه SW,2.6 : رسم بیضی و سهمی در نرم افزار SolidWorks

از دستور ellipse   برای رسم بیضی استفاده می شود .

پس از انتخاب این دستور و ورود به محیط sketch  باید نقطه ای برای مرکز این بیضی انتخاب کنیم . سپس اندازه شعاع و در آخر اندازه شعاع دوم را تعیین کنیم .

 

Partial ellipse

از این دستور می توان برای رسم کمان های بیضی شکل استفاده کرد.

مراحل این دستور نیز همانند دستور ellipse  می باشد .

پس از تعیین شکل کلی بیضی باید نقطه ی ابتدا و انتهای کمان را نیز تعیین کنیم .

Parabola

 

از این دستور برای رسم کمان های سهمی مانند استفاده می شود .ابتدا باید فاصله نقطه کانونی سهمی و جهت آنرا تعیین کنید .با کلیک دوم موقعیت سهمی تثبیت میشود .

اکنون می توانید نقاط شروع و پایان سهمی را مشخص سازید .

Slot

از مجموعه دستورات  slot  برای رسم منحنی های محیطی به محوریت یک خط یا کمان استفاده می شود .

استفاده از این دستور برای ایجاد حفره در مدل ها بسیار کاربرد دارد .

که این دستور 4 حالت مختلف دارد :

  1. Straight slot
  2. Center point straight slot
  3. 3 point arc slot
  4. Center point arc slot

   Straight slot

پس از اجرا و انتخاب این دستور باید نقطه های ابتدا وانتها ی خط محور آنرا تعیین کنید . سپس می توانید با کشیدن موس فاصله خط منحنی از خط محور را تعیین کنید .

  Center point straight slot

بعداز اجرا و انتخاب این دستور باید ابتدا نقطه ی وسط را انتخاب کنید . پس از انتخاب نقطه وسط حال موس را به هر طرف بکشید خط محور منحنی نیز به همان اندازه و به طور قرینه در سمت دیگر نقطه کشیده می شود .

که پس از تعیین اندازه خط محور می توانید فاصله منحنی از خط محور تعیین کنید.

 point arc slot3

از این دستور برای رسم یک منحنی حول یک کمان استفاده می شود .

در ابتدا نقاط شروع وانتهای کمان را مشخص می کنیم .

سپس با کشیدن موس به اطراف جهت واندازه شعاع کمان را مشخص می کنیم .در نهایت فاصله منحنی از کمان را تعیین می کنیم .

Center point arc slot

در این روش ابتدا نقطه مرکز کمان و سپس شعاع آنرا تعیین میکنیم .

با کلیک های بعدی نقاط شروع و پایان کمان تعیین می شود .

سپس می توانیم فاصله منحنی از این کمان را تعیین کنیم .


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *