جلسه SW,3.1 : جابه جایی تغییر مقیاس و دوران sketch


دوره آموزشی نرم افزار SolidWORK ،فصل 3: ویرایش sketch، جلسه SW,3.1 :جابه جایی تغییر مقیاس و دوران sketch

در این آموزش ما قصد داریم تا شما را با دستوراتی جهت ایجاد تغییرات در sketch  ماندد :

  1. جابه جاییmove Entities
  2. کپی کردن copy Entities
  3. چرخاندن Rotate Entities
  4. کوچک و بزرگ کردن Scale Entities
  5. کشش Stretch Entities

آشنا سازیم .

جابه جاییmove Entities

ابتدا در یکی از نماها طرحی به شکل مستطیل رسم کنید .

سپس دستور move Entities  از نواز ایزار  sketch  اجرا کنید .

هم چنین می توانید از منوی tools گزینه ی sketch tools  گزینه ی move  را انتخاب نمایید .در قسمت Entities to move  در قسمت خصوصیات مربوط به این دستور هر چهار ضلع تشکیل دهنده مستطیل را انتخاب کنید در صورتی که می خواهید قیود اضلاع نیز حفظ شوند میتوانید گزینه ی keep relation  را نیز انتخاب کنید .

در قسمت parameters گزینه x/y  را نتخاب کنید. در این حالت جابه جایی sketch در راستای x  و y به اندازه مقادیر انتخاب شده در پنجره های دلتا x و دلتا  y  خواهد بود مقابل  عددی را انتخاب کرده و کلید tab  را انتخاب کنید . تا sketch  جابه جا شود . با کلیک بر  روی دکمه ی Repeat  جابه جایی انجام شده دوباره تکرار میشود .

با انتخاب گزینه ی  from to  میتوان با کلیک بر روی یک نقطه از sketch  و کشیدن آن به اطراف sketch  را به موقعیت جدید انتقال داد .

کپی کردن  copy Entities

حال از نوار ابزار sketch  گزینه ی copy Entities  را انتخاب کنید . در پنجره ربوط به خصوصیات آن هر چهار ضلع رسم شده را انتخاب نمایید .

در قسمت parameters   گزینه x/y  را انتخاب کرده ور مقابل      یک عدد منفی تایپ کنید با تایید دستور می بینید که sketch در راستای y  و پایین تر از  sketch  قبلی copy  شد .

با انتخاب گزینه from to  نیز میتواتید با انتخاب یک نقطه از sketch  و حرکت موس به اطراف یک نمونه مشابه sketch  در موقعیت دلخواهخود ایجاد کنید .

چرخاندن Rotate Entities

در قسمت خصوصیات این دستور تمام اضلاع sketch  خود را انتخاب کنید .

در قسمت parameters  باید مرکز دوران را از طریق پنجره  center of rotation انتخاب کنید تا sketch  حول این محور دوران یابد . در این قسمت کلیک کرده و سپس یکی از نقاط  sketch  را روی محیط گرافیکی انتخاب نمایید .

زاویه چرخش sketch را میتوانید به طور دستی و درگ کردن روی دسته های نشان داده شده بر روی مرکز دوران تغییر دهید هم چنین این کار را میتوانید با وارد کردن زاویه ی چرخش در قسمت parameters  به طور خودکار انجام دهید .

کوچک و بزرگ کردن Scale Entities

از این دستور جهت بزرگ وکوچک کردن تمام ابعاد یک sketch  به کار می رود .

پس از اجرای این دستور و انتخاب  آیکون آن از نوار ابزار  sketch  در قسمت entities to scale  تمام اضلاع را انتخاب کنید .

سپس در قسمت scale about کلیک کرده ونقطه پایین سمت راست مستطیل را انتخاب کنید به این ترتیب sketch  حول این نقطه تغییر اندازه می یابد . در قسمت دوم parameters نیز میتوانید نسبت تغییر اندازه را مشخص کنید .اگر می خواهید این خصوصیات برای sketch  چندین بار تکرار شود گزینه ی  copy  را فعال کرده و تعداد تکرار آن را مشخص کنید .

Stretch entities

آخرین دستور از این سری دستورات دستور Stretch entities می باشد که جهت کشیدن قسمت های از  sketch  استفاده می شود .این دستوررا انتخاب کرده ودر قسمت  entities to stretch  سه ضلع از مستطیل را انتخاب کرده و کلیک راست کنید . ودر انتها در قسمت stretch  نقطه مبدا کشش را تعیین نمایید .


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *