جلسه LF,3.6 : طراحی بخش شماتیک بورد اصلی


پس از رسم شماتیک مدار بورد سنسور، نوبت به رسم شماتیک بورد اصلی می رسد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.